POLÍTICA DE PRIVACITAT

La següent informació ha estat elaborada de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protección de les persones físiques (RGPD). 

DADES DEL RESPONSABLE

  • Identitat del Responsable: Anna Colomes
  • Domicili: Alella 08328 (Barcelona)
  • NIF: F67256495
  • Nom comercial: Fil d’Ariane
  • Correu electrònichola@fildeariane.com

Pel tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Finalitat del tractament de les teves dades

En el tractament de les teves dades personals aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre demanaré el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per a una o vàries finalitats específiques que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb la finalitat específica pel que els necessito. Els mínims possibles.
  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades les mantindré durant no més temps del necessari, per a la finalitat del tractament. En funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteix confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Legitimació pel tractament de les teves dades

La base legal pel tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades

No es tracten categories de dades especialment protegits. En tots els casos, les dades que es puguin facilitar són les estrictament necessàries per l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Amb l’acceptació d’aquest document, l’usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per aquesta finalitat.

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran: fins que no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Per tal de prestar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l’activitat, Fil d’Ariane comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web per part de Google, Inc., una empresa de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el teu ordinador, per ajudar a fildeariane.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de fildeariane.com (inclòs la direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units

Hosting: Host Europe (GoDaddy IBeria, SLU), amb domicili social a Avda. Coruña 36, entresuelo izquierdo, 27003 Lugo. Més informació a https://www.hosteurope.es. Host Europe tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Fil d’Ariane.

 

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Fil d’Ariane provenen del correu electrònic que l’usuari envia lliurement a Fil d’Ariane.

Finalitat del tractament de les teves dades personals

Quan un usuari es connecta amb aquesta web i facilita alguna dada, aquesta mateixa informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la direcció IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i d’altres. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment per tal que la informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Fil d’Ariane, tal i com es descriu en l’avís legal i en la present política de privacitat.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Fil d’Ariane s’etan tractant dades personals que ens concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

Sol·licitar la seva rectificació supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat en que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas tan sols les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Fil d’Ariane deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d’informació que recava aquesta web, no es pot exercitar la portabilitat de les dades.

Els interessats també tindran dret a la judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES I NAVEGACIÓ

Al navegar per fildeariane.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure direccions IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers: Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base de usuaris en el seu conjunt (pots consultar la pàgina de cookies).

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

fildeariane.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

fildeariane.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Fil d’Ariane s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Fil d’Ariane per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal). Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Fil d’Ariane, ho haurà de notificar al client sense demores indegudes i proporcionar la informació oportuna relacionada amb l’Incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a fildeariane.com exonerant a Anna Colomés de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’Anna Colomés (fildeariane.com) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Anna Colomés (fildeariane.com) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Anna Colomés i Fil d’Ariane es reserven el dret a modificar la present política para adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així como a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Fil d’Ariane anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antel·lació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS 

D’acord amb la LSSICE, fildeariane.com no realitza pràctiques d’SPAM, i per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, si el web disposa de formularis, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre algun butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, fildeariane.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

(*document actualitzat a data 8 d’octubre de 2018).