AVÍS LEGAL

DADES DEL RESPONSABLE

  • Identitat del Responsable: Fil d’Ariane, SCCL (Anna Colomés)
  • Domicili: Alella 08328 (Barcelona)
  • NIF: F67256495
  • Nom comercial: Fil d’Ariane
  • Correu electrònichola@fildeariane.com

Aquest text d’avís legal t’informa dels termes i condicions legals entre l’usuari i el responsable de la web. Fil d’Ariane (Anna Colomés) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. Aquest web, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


CONDICIONS D’ÚS

A continuació t’informo de les condicions d’ús de la pàgina web fildeariane.com i dels seus continguts i serveis que en ella es recullen. Tot usuari que accedeixi al web fildeariane.com accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment d’aquest mateix web.


DADES PERSONALS

Consulta la Política de Privacitat


COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda prohibit la reproducció, distribució o modificació, total o parcial, del contingut del web, així com les seves imatges (llevat que es compti amb la meva autorització com a legítima titular). També queda prohibida qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular; així com la seva utilització per a fins comercials o publicitaris. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant fildeariane.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.


MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a fildeariane.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspòn en exclusiva a Anna Colomés, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades i exposada en la meva política de privacitat. La comunicació entre els usuaris i fildeariane.com és es realitza a través d’un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE

Anna Colomés no otorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

CONTACTE

En cas de que qualsevol usuari tingués cap dubte respecte aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal fildeariane.com, pot dirigir-se a hola@fildeariane.com

DRETS D’AUTOR I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes, marques comercials, logotips o signes distintius publicats en fildeariane.com, així com dels seus continguts (les imatges, les fotografies, els textos, la música, els sons, els vídeos, els documents, els menús, les pàgines web, el grafisme, els colors, els esquemes, les eines, els caràcters, el disseny del lloc web, els diagrames, l’estructura, la selecció, ordenació i presentació dels continguts, els mètodes, els processos, les funcions i els programes informàtics que formen part), són tots propietat de Fil d’Ariane, qui té el dret exclusiu d’utilitzar-los.

L’usuari no està autoritzat en cap cas a fer ús d’ells, ni imprimir-los, ni emmagatzemar-los sota cap suport físic

L’Usuari té prohibit reproduir, copiar, cedir, distribuir o modificar, de manera total o parcial dels continguts i elements anteriorment esmentats; així com vendre o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda d’aquest lloc web, sense l’autorització prèvia i per escrit de Fil d’Ariane. En cap cas l’accés a la pàgina web implica algun tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets.

Fil d’Ariane es reserva la possibilitat d’exercir accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

En cas que l’usuari detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algún dret de propietat intel·lectual i / o industrial, o de qualsevol tipus de dret, sol·licitem que ens ho comuniqui a través de l’adreça de correu electrònic hola@fildeariane.com


CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’ús reglamenten l’oferta, l’acceptació de compra i l’enviament de productes entre Fil d’Ariane i els seus clients.

Els productes i serveis de fildeariane.com s’ofereixen exclusivament als usuaris finals que siguin persones físiques, per tal d’adquirir-los sense ànim de revenda i que actuïn amb fins diferents dels que siguin propis d’activitats comercials, empresarials o professionals que puguin desenvolupar.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar aquest lloc web, els seus continguts i serveis de forma diligent, de conformitat a la llei, la moral, els bons usos i costums, a l’ordre públic, la bona fe i al que disposa aquestes condicions d’ús. Igualment l’Usuari haurà d’abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi dels continguts i serveis per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Fil d’Ariane, els seus usuaris o de tercers.

COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit.

Mitjançant l’ús de fildeariane.com i l’acceptació de les presents Condicions Legals vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï s’hauran d’enviar a través de l’adreça de correu electrònic hola@fildeariane.com.

ENLLAÇOS AMB ALTRES WEBS

En el cas que fildeariane.com contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es facilitaran únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

Fil d’Ariane es reserva el dret a bloquejar els enllaços electrònics dirigits al lloc web que no comptin autorització expressa amb caràcter previ.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS LEGALS

Fil d’Ariane es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts de les presents Condicions Legals, Política de privacitat i altres avisos legals. En aquest cas, informarem als usuaris a través del lloc web o enviant un correu electrònic informatiu als usuaris que ho sol·licitin, amb la finalitat que puguin decidir si volen continuar utilitzant el lloc web.

De forma general, l’usuari estarà subjecte a les Condicions Legals, Política de privacitat i altres avisos legals en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

L’activitat desenvolupada a través del lloc web fildeariane.com està sotmesa a la legislació espanyola vigent, i és aplicable, entre d’altres, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Codi Civil; i el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, discrepància o conflicte que pogués suscitar-se en el compliment i interpretació d’aquest document, les parts (tercers i Fil d’Ariane) se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Spain)

(document actualitzat a data 8 d’octubre de 2018)